Hướng dẫn ủy quyền mua bán quyền sử dụng đất

Hướng dẫn ủy quyền mua bán quyền sử dụng đất

ỦY QUYỀN MUA BÁN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Câu hỏi của bạn:      Tôi có một thắc mắc và rất mong nhận được sự giúp đỡ. Gia đình tôi có một căn nhà ở ngoài Bắc chưa có sổ đỏ. Hiện nay gia đình tôi đã chuyển vào Nam sinh sống và làm việc. Gia đình tôi vẫn mang hộ khẩu ngoài bắc nhưng trong Nam thì có sổ tạm trú. Vì một số lí do cá nhân, gia đình muốn uỷ quyền lại cho chị chồng tôi để bán căn nhà. Vậy tôi

Thỏa thuận phân chia thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Thỏa thuận phân chia thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình

THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH Câu hỏi của bạn:      Tôi có chị bạn có giấy CNQSDĐ đứng tên chồng “hộ ông Ha Thương” được cấp  từ năm 1998. Nhưng năm 2006 ông Ha Thương chết. Hiện trạng sổ đỏ bị rách cũ do chuột cắn. Bà k' Hô là vợ có được xin cấp lại và được đứng tên của bà hay không. Xin Luật sư trả lời giúp chị ấy. Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn

Miễn giảm tiền sử dụng đất tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Miễn giảm tiền sử dụng đất tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn      Miễn giảm tiền sử dụng đất tại xã có điều kiện kinh tế xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Quyết định 11/2015/QĐ-TTg miễn giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân với đất có nguồn gốc được giao không

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất số 08 quy định tại phụ lục I ban hành tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ............., ngày…….tháng....... năm ......   BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN Về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang số 06 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN ... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ....                                          ................., ngày..... tháng .....năm

Xác định diện tích đất bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh

Xác định diện tích đất bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh

DIỆN TÍCH ĐẤT BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT TẠI BẮC NINH Kiến thức của bạn: Xác định diện tích đất bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc

Mua bán đất nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mua bán đất nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

MUA BÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN Câu hỏi của bạn:      Nhà của tôi đang ở thuộc loại đất nông nghiệp. Hồi xưa khi mua nhà thì tôi cũng chỉ viết giấy tay. Nhà của tôi chưa có sổ bìa đỏ hay bìa hồng gì cả. Bây giờ tôi muốn bán nhà thì tôi cần phải làm những thủ tục và giấy tờ gì? Xin luật sư giải đáp thắc mắc này giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều. Câu trả lời của Luật sư:

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất tại Bắc Giang quy định tại Quyết định định 869/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ............., ngày …… tháng....... năm ...... BIÊN BẢN KIỂM KÊ Về đất và tài sản có trên đất Nhà nước thu hồi để thực hiện dự

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang mẫu số 03 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ- UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------                                                                                                       ........, ngày …… tháng....... năm ......   TỜ