Vinafood 2 chào bán thành công trên 114,8 triệu cổ phần

.
LienVietPostBank: Chào bán thành công 102 triệu cổ phiếu
Chào bán 53,59% vốn Sabeco, giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu
Vietcombank chào bán thành công cổ phần của SaigonBank và CFC

Ngày 14/3, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE), Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) đã chào bán thành công 100% số cổ phần ra công chúng với 114.831.900 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ.

Mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần. Kết thúc phiên đấu giá, có 41 nhà đầu tư đã đấu giá thành công 100% cổ phần; trong đó, có 1 tổ chức, 40 cá nhân. Giá đấu giá thành công cao nhất là 12.000 đồng/cổ phần, thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần. Giá đấu giá thành công bình quân là 10.101 đồng/cổ phần. Tổng giá trị Nhà nước thu về trong đợt đấu giá lần này là trên 1.100 đồng.

Trong tháng 3 này, Vinafood 2 sẽ tiếp tục làm việc với nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP Tập đoàn T&T và bán cổ phần cho người lao động, công đoàn. Theo kế hoạch, T&T sẽ chi ra ít nhất khoảng 1.200 tỷ đồng mua 25% vốn Vinafood 2 và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Tổng Công ty này.

Sau cổ phần hóa, Vinafood 2 sẽ có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, tương ứng 500 triệu cổ phần. Trong đó, 51% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ, 25% vốn điều lệ là nhà đầu tư chiến lược nắm giữ và 22,9% là nhà đầu tư thông thường nắm giữ.

Nguồn: thoibaonganhang.vn