Mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng khi thu hồi đất tại Bắc Giang

.
Mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng khi thu hồi đất tại Bắc Giang
17 Tháng Tư, 2018 mai quynh

     Mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng khi thu hồi đất tại Bắc Giang – mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN …………..1………………… ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Đồng Nai (26/04/2018)
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Sóc Trăng (26/04/2018)
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tiền Giang – Luật Toàn Quốc (26/04/2018)

     Mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng khi thu hồi đất tại Bắc Giang – mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

…………..1…………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:            /TB-UBND

…, ngày….. tháng …..năm ….

 

THÔNG BÁO KIỂM KÊ HIỆN TRẠNG

để thực hiện dự án ……………………………………………

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của …2…. đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt ngày…. tháng … năm …;

Căn cứ Thông báo số …… /TB-UBND ngày … tháng…. năm của UBND huyện (thành phố) ………..2…………. về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ………………………….

Ủy ban nhân dân ……..1….. thông báo việc kiểm kê hiện trạng phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với:

1. ……………………………………………………………3……………………………………………………………….. 

– Địa chỉ: …………………………………………………….4……………………………………………………………. 

2. Thời gian tiến hành kiểm kê hiện trạng: Từ giờ… phút, ngày … đến ….. giờ …. phút, ngày …………………………………………………………………………………………..

Ông/bà/ người đại diện tổ chức ………….. có trách nhiệm phối hợp với ……………5…….. trong thời gian tiến hành kiểm kê hiện trạng quy định trên đây.

Trường hợp ông/bà/ người đại diện tổ chức ………………….. không chấp hành thì bị kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận

– Tên HGĐ, cá nhân, Tổ chức
– Tổ chức làm nhiệm vụ BTGPMB; 
– Lưu: HSBT,…

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng

Mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng

Mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng

Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

1 Ghi tên UBND xã/ phường/ thị trấn

2 Ghi tên huyện, thành phố

3 Tên tổ chức/hộ gia đình/ cá nhân

4 Nếu là hộ gia đình, cá nhân ghi rõ địa chỉ thường trú; nếu là tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính

5 Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

>>> Tải Mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu thông báo kiểm kê hiện trạng khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!

Đặt câu hỏi tư vấn Đặt lịch tư vấn trực tiếp
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Đồng Nai
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Sóc Trăng
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tiền Giang – Luật Toàn Quốc
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nam Định – Luật Toàn Quốc
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Quảng Ninh
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại An Giang – Luật Toàn Quốc
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang theo quy định mới nhất
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Hòa Bình mới nhất hiện nay
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Bà Rịa Vũng Tàu – Luật Toàn Quốc
Các bài viết khác
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Đồng Nai
 • Trách nhiệm trả lại sổ BHXH cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Sóc Trăng
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tiền Giang - Luật Toàn Quốc
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nam Định - Luật Toàn Quốc
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Quảng Ninh
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại An Giang - Luật Toàn Quốc
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tuyên Quang theo quy định mới nhất
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Hòa Bình mới nhất hiện nay
 • Tư vấn thủ tục tách thửa tại Bà Rịa Vũng Tàu - Luật Toàn Quốc
Nguồn: luattoanquoc.com